COACHCALL | 100% Human Resultancy
www.Human-Resultancy.nl

Direct naar risico beroepsgroepen:

[op_scroll_enhancer style="3" margin="0" element=".Risco-groepen" hover="Direct%20naar%20Risico%20Beroepsgroepen" padding="0" speed="800" effect="none" animation="bounce"][/op_scroll_enhancer]

Sinds kort kunnen 45plus werkenden uit risicovolle beroepsgroepen gratis door onze duurzame inzetbaarheidspotentieel coaches worden begeleid in een Ontwikkeladvies traject.

Waarbij de leidinggevende wordt getraind om hen daarbij te ondersteunen...

Op deze site leggen we uit hoe u als werkgever op een praktische manier vanuit goed werkgeverschap uw medewerkers hierin kunt faciliteren terwijl wij u hierbij volledig ontzorgen.

Patrick Kusters Patrick Kusters, Directeur Human Resultancy

Duurzame Inzetbaarheid vanuit Eigenaarschap

Subsidie voor 45plus doelgroep medewerkers


De overheid wil door de inzet van onafhankelijke loopbaanprofessionals werknemers en zelfstandigen ondersteunen om meer wendbaar te worden. Door inzicht te geven in de loopbaansituatie, duurzame inzetbaarheid, toekomstige veranderingen, arbeidsmarktontwikkelingen en acties om hier op op tijd te kunnen meebewegen.

Lees verder... +

Het is voor medewerkers belangrijk om mee te kunnen groeien met alle snelle ontwikkelingen en veranderingen die er de komende jaren binnen veel bedrijven zullen plaatsvinden.

Daarbij verandert de arbeidsmarkt snel terwijl de AOW-leeftijd stijgt.

Dit is vooral voor de huidige vijfenveertigplussers een grote verandering. Het werk kan fysiek of mentaal zwaar zijn en daarom op termijn niet vol te houden, of dusdanig aan veranderingen onderhevig zijn dat het werk over vijf jaar, in de huidige vorm, niet meer bestaat.

Het is dan ook belangrijk dat medewerkers tijdig nadenken over de verdere loopbaan en het ontwikkelen van persoonlijk wendbaarheid potentieel.

Dit is gewenst om mee te kunnen bewegen en zich kunnen aanpassen aan gewenste en noodzakelijke vaardigheden en kennis en kunde.

 • Met subsidie voor een individuele ontwikkeladviestraject en training voor de leidinggevende
 • 100% gesubsidieerd
 • Uitgevoerd door duurzame inzetbaarheidspotentieel coaches

Deel dit aanbod met geïnteresseerden in uw netwerk:

Gesubsidieerde producten

 • Individuele Ontwikkeladviestraject met Actieplan
[op_advanced_headline style=”4″ effect=”type” align=”center” accent=”#000000″ headline_tag=”h2″ line_height=”” highlight=”” top_margin=”0″ bottom_margin=”0″ font_size=”15″]T250d2lra2VsYWR2aWVzIHRyYWplY3Q=[/op_advanced_headline]

Bij het Ontwikkeladvies zullen de DI-potentieel coach en deelnemer meerdere gesprekken voeren en wetenschappelijk gevalideerde testen uitvoeren. Het resultaat is een persoonlijk ontwikkelplan waarin kort en bondig de concrete korte en/of lange termijn acties staan beschreven.

 • Maatwerk Training voor leidinggevenden
[op_advanced_headline style=”4″ effect=”type” align=”center” accent=”#000000″ headline_tag=”h2″ line_height=”” highlight=”” top_margin=”0″ bottom_margin=”0″ font_size=”15″]VHJhaW5pbmcgdm9vciBsZWlkaW5nZ2V2ZW5kZW4=[/op_advanced_headline]

De training is gericht op de manier waarop de leidinggevende de werknemer kan ondersteunen in zijn of haar proces en loopbaanacties. Daarbij is er aandacht voor de opzet van het ontwikkeladviestraject en de specifieke aanpak van de duurzame inzetbaarheidspotentieel coaches.

Risico Beroepsgroepen:

Wie komen er voor de subsidie in aanmerking?


De actief werkende (werknemer of zelfstandige) van 45 jaar en ouder, die niet acuut met ontslag wordt bedreigd en gemiddeld voor minimaal 12 uur per week werkzaam is in een van onderstaande beroepsgroepen


 • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten
 • Cateringmedewerkers
 • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel
 • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers
 • Schoonmakers
 • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst


Heeft u medewerkers uit een van de doelgroepen?


Wij ontzorgen met een op wetenschap gebaseerde resultaatgerichte aanpak


Het inzetten van deze subsidieregelingen wordt vaak door organisaties als veel werk en administratie ervaren. Daarbij kunnen alleen externe loopbaancoaches deze subsidie individueel aanvragen.

Human Resultancy biedt daarom een samen met Knowvium ontwikkeld resultaatgericht en wetenschappelijk onderbouwd aanbod dat u en de medewerker volledig ontzorgt.

De (landelijke) uitvoering wordt gecoördineerd en alleen door gecertificeerde duurzame inzetbaarheidspotentieel coaches van The Coach Corporation uitgevoerd.


 • Projectmatige aanpak met centrale coördinatie
 • (Groeps)voorlichting aan uw medewerkers over het belang en invulling van deze regeling
 • Individuele ontwikkeladviestrajecten voor medewerkers die voldoen aan de subsidie criteria
 • Trainen van hun leidinggevenden met actuele kennis en ondersteunende begeleiding van medewerkers
 • Gecoördineerde inzet van loopbaancoaches die tevens zijn gecertificeerd voor duurzame inzetbaarheidspotentieel coaching

Geïnteresseerd om dit mooie aanbod ook voor uw medewerkers in te zetten?

Laat het ons dan via onderstaand formulier weten.

Dan nemen we binnen 2 dagen contact op om onze aanpak te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Patrick Kusters | Directeur Human Resultancy

privacy Dit verzoek is vrijblijvend

Behoor je zelf tot een van de beroepsgroepen?

Ken je vrienden of collega's in een van deze beroepsgroepen? Deel dan deze informatie:

Frequently Asked Questions

Wat verstaat deze regeling onder werknemer?

Een niet-werkloze werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van vijfenveertig jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is in een beroepsgroep (zoals in de Groepen die hierboven zijn genoemd). Voor wie geen plan van aanpak is opgesteld of op korte termijn zal worden opgesteld als bedoeld in artikel 4 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en die geen beroep kan doen op voorzieningen in een door de werkgever vastgestelde regeling in verband met een reorganisatie.

Zijn er extra kosten?

De uitvoering van de ontwikkeltrajecten en training voor leidinggevenden wordt volledig vanuit de subsidie bekostigd. Als extra gratis service ontzorgen wij uw organisatie met een centraal aanspreekpunt die eventueel maatwerk in de trainingen inventariseert, zorgt voor de benodigde organisatorische activiteiten zoals de afstemming en inzet van kwalitatieve coaches/trainers en de administratieve rompslomp voor het aanvragen van de subsidie

Ontzorgen?

Human Resultancy is voor deze opdracht leidend en uw aanspreekpunt. Zo zorgen wij voor de afstemming, centrale communicatie, coördinatie, administratie, inzet van de duurzame inzetbaarheidspotentieel coaches/trainers van The Coach Company en de Knowvium Science Based Questionnaire Toolbox.

Is er maatwerk mogelijk? Dit zou namelijk mooi aansluiten op lopende processen.

Voor de training van de leidinggevende wordt altijd rekening gehouden met de ontwikkelingen en wensen binnen de organisaties. Ook andere aanvullende wensen zijn mogelijk op basis van een intake en (betaald) maatwerk.

Wat als het subsidieplafond is bereikt?

Om dit te voorkomen is het belangrijk om op korte termijn te starten. Wanneer de subsidie op is en er nog trajecten zouden worden opgestart, nemen we contact op om het vervolg te bespreken. Dan doen we u een passend aanbod om alsnog een traject te kunnen uitvoeren of besluit u om te stoppen.

Wie is Human Resultancy?

Human Resultancy is sinds 2005 gespecialiseerd in Duurzame Inzetbaarheid en Mobiliteit vanuit Eigenaarschap. Het is onze missie om mensen en organisaties te ondersteunen om wendbaar te kunnen worden en medewerker op basis van ieders potentieel en motivatie inzetbaar te houden. Deze subsidie is voor ons een mooie kans om organisatiebreed aan deze missie verder invulling te geven.

Op onze website vind u informatie over de overige producten, projecten en referenties van organisaties zoals PostNL, ministeries, de Rechtbank, Trespa, Reclassering etc etc etc.

Waarom deze samenwerking?

Duurzame inzetbaarheid en het ontwikkelen van wendbare organisaties is een specialisme en staat bij veel loopbaanadviseurs nog in de kinderschoenen. Reguliere NOLOC/CMI erkende loopbaanadviseurs voldoen niet altijd aan onze hoge eisen om hierin te kunnen voorzien. Daarom werken we met door Knowvium Business School opgeleide Duurzame Inzetbaarheidspotentieel Coaches, die zich hebben verenigd in The Coach Corporation. Verder combineren we graag praktische resultaatgerichtheid met wetenschap, wat door de samenwerking met Knowvium -The Applied Science Company- en de inzet van de Knowvium Science Based Questionnaire Toolbox is gewaarborgd.

Human Resultancy
www.Human-Resultancy.nl
Kerklaantje 4B | 6612 BB Nederasselt
KvK 17180675 | BTW NL164951337B01

CoachCall is 100% onderdeel van Human Resultancy